Kameňolom Sokolec

prírodné drvené kamenivo

 

Cenník


Cenník kameniva platný od 1.1.2017

 

            Frakcia / veľ. zŕn  Pozn.                                Cena bez DPH/t                Cena s DPH/t
Drobné drvené kamenivo (DDK)
0 - 2 1,2,4 10,80 € 12,96 €
0 - 4 1,2,3 12,60 € 15,12 €
0 - 4M 3,9 6,50 €  7,80 €
Hrubé drvené kamenivo (HDK)
x 2 - 4 2,4 17,90 € 21,48 €
4 - 8 1,2,4 12,20 € 14,64 €
4 - 8M 1,2,4,9 9,95 €  11,94 €
x 8 - 11 2 17,10 € 20,52 €
8 - 16 1,2 13,50 € 16,20 €
8 - 16M 1,2,9 11,90 €  14,28 €
x 16 - 22 1,2,3 12,10 € 14,52 €
16 - 32 3 12,10 € 14,52 €
32 - 63 3,7 9,90 € 11,88 €
63 - 125 6 9,90 € 11,88 €
Štrkodrvina (ŠD)
0 - 8 3,9 6,60 € 7,92 €
0 - 16  3  6,50 €  7,80 €
0 - 32 3,9 7,05 € 8,46 €
0 - 63 3,9 6,95 € 8,34 €
0 - 125 5 6,95 € 8,34 €
Lomový kameň (LK)
kameň do gabiónov - 150   11,05 € 13,26 €
lomový kameň triedený 8 8,25 € 9,90 €
lomový kameň netriedený   6,40 € 7,68 €
kameň blokový   19,85 € 23,82 €
Násypový materiál
zemina rekultivačná   2,00 € 2,40 €

 

stiahnuť cenník

Výdajná doba

PO - PIA: 6,00 hod. - 16,00 hod.
               (1.3.-30.11.)
PO - PIA: 7,00 hod. - 15,00 hod.
               (1.12.-27.2.) 

Tel.: 045/ 681 24 54, 0907 826 579

 

Poznámky:

X   - frakcie sa vyrábajú na objednávku
EN - Európska norma

  1. Kamenivo prírodné drvené vyrábané podľa EN 12 620 vhodné pre použitie do všetkých betónov a do betónových prefabrikovaných výrobkov.
  2. Kamenivo prírodné drvené vyrábané podľa EN 13 043 vhodné pre použitie do bitumenových zmesí a na nátery ciest, letísk a iných dopravných plôch.
  3. Kamenivo prírodné drvené vyrábané podľa EN 13 242 vhodné pre použitie hydraulicky stmelené a nestmelené materiály pre výstavu ciest.
  4. Kamenivo prírodné drvené vyrábané podľa EN 13 139 vhodné pre použitie do malty na budovy, cesty a inžinierske stavby.
  5. Kamenivo prírodné drvené veľmi vhodné ako sypanina pre budovanie podložia a násypov telesa cestných komunikácií a zemných konštrukcií.
  6. Kamenivo prírodné drvené vhodné ako sypanina pre budovanie zemných konštrukcií (násypy, zásypy, podkladové vrstvy, drenážne vrstvy a lôžka) s vyššími požiadavkami na únosnosť a to samostatne alebo v kombinácii s inými materiálmi.
  7. Kamenivo na koľajové lôžko vyrábané podľa EN 13 450.
  8. Kameň na vodné stavby podľa EN 13 383-1.
  9. Kamenivo sa používa na stavbu a údržbu ciest, letiskových a iných dopravných plôch