Kameňolom Sokolec

prírodné drvené kamenivo

 

Kameňolom Sokolec s. r. o.

 

 

Spoločnosť Kameňolom Sokolec s. r. o. Bzenica vznikla v auguste roku 1997 transformáciou z pôvodnej výrobne patriacej pod Stredoslovenské kameňolomy a štrkopiesky a. s. Žilina. Sídlo a výrobňa sa nachádza pri ceste I/65 za obcou Bzenica na hlavnom ťahu Banská Bystrica – Bratislava.

 

nakladka

Spoločnosť nadviazala na pôvodnú výrobu a pokračuje vo výrobe prírodného drveného andezitového kameniva mokrou metódou. V roku 2003 bola zmodernizovaná kompletná sekundárna výrobná linka, pričom pôvodné kuželové drviče boli nahradené odrazovými, ktoré v kombinácii s mokrou technológiou zabezpečujú výrobu vysokokvalitného prírodného drveného kameniva.

 

 

linka

Celý výrobný proces sa riadi podľa „Príručky kvality systému vnútropodnikovej kontroly výrobcu kameniva“, na ktorú nám vystavil Technický skúšobný ústav stavebný, n.o. Bratislava  ,,Certifikát vnútropodnikovej kontrolyˮ č. 1301-CPR-0091. Prírodné drvené kamenivo vyrábané v Kameňolome Sokolec s. r. o. Bzenica sa v prevažnej miere využíva na výrobu betónových a bitumenových zmesí ale aj na ďalšie stavebné účely. Na jednotlivé frakcie drveného kameniva výrobca dodáva odberateľom „Vyhlásenie o parametroch“ podľa európskych noriem.