Kameňolom Sokolec

prírodné drvené kamenivo

 

Cenník

vytlačiť


  Cenník kameniva platný od 1.1.2017

   

              Frakcia / veľ. zŕn Pozn.                               Cena bez DPH/t               Cena s DPH/t
  Drobné drvené kamenivo (DDK)
  0 - 2 1,2,4 9,99 € 
  11,99 €
  0 - 4 1,2,3 8,45 € 
  10,14 €
  Hrubé drvené kamenivo (HDK)
  x 2 - 4 2,4 17,90 € 
  21,48 €
  4 - 8 1,2,4 11,90 € 
  14,28 €
  x 8 - 11 2 17,10 € 
  20,52 €
  8 - 16 1,2 12,95 € 
  15,54 €
  x 16 - 22 1,2,3 11,75 € 
  14,10 €
  16 - 32 3 11,75 € 
  14,10 €
  32 - 63 3,7 9,15 € 
  10,98 €
  63 - 125 6 8,95 € 
  10,74 €
  Štrkodrvina (ŠD)
  0 - 16 3 5,99 € 7,19 €
  0 - 32 3,9 6,90 € 
  8,28 €
  0 - 63 3,9 6,65 € 
  7,98 €
  0 - 125 5 6,55 € 7,86 €
  Lomový kameň (LK)
  kameň do gabiónov - 150   9,85 € 
  11,82 €
  lomový kameň triedený 8 7,99 € 
  9,59 €
  lomový kameň netriedený   6,15 € 
  7,38 €
  kameň blokový   19,55 € 
  23,46 €
  Násypový materiál
  zemina rekultivačná   2,00 € 
  2,40 €

   

  stiahnuť cenník

  Výdajná doba

  PO - PIA: 6,00 hod. - 16,00 hod.
                 (1.3.-30.11.)
  PO - PIA: 7,00 hod. - 15,00 hod.
                 (1.12.-27.2.) 

  Tel.: 045/ 681 24 54, 0907 826 579

   

  Poznámky:

  X   - frakcie sa vyrábajú na objednávku
  EN - Európska norma

  1. Kamenivo prírodné drvené vyrábané podľa EN 12 620 vhodné pre použitie do všetkých betónov a do betónových prefabrikovaných výrobkov.
  2. Kamenivo prírodné drvené vyrábané podľa EN 13 043 vhodné pre použitie do bitumenových zmesí a na nátery ciest, letísk a iných dopravných plôch.
  3. Kamenivo prírodné drvené vyrábané podľa EN 13 242 vhodné pre použitie hydraulicky stmelené a nestmelené materiály pre výstavu ciest.
  4. Kamenivo prírodné drvené vyrábané podľa EN 13 139 vhodné pre použitie do malty na budovy, cesty a inžinierske stavby.
  5. Kamenivo prírodné drvené veľmi vhodné ako sypanina pre budovanie podložia a násypov telesa cestných komunikácií a zemných konštrukcií.
  6. Kamenivo prírodné drvené vhodné ako sypanina pre budovanie zemných konštrukcií (násypy, zásypy, podkladové vrstvy, drenážne vrstvy a lôžka) s vyššími požiadavkami na únosnosť a to samostatne alebo v kombinácii s inými materiálmi.
  7. Kamenivo na koľajové lôžko vyrábané podľa EN 13 450.
  8. Kameň na vodné stavby podľa EN 13 383-1.
  9. Kamenivo sa používa na stavbu a údržbu ciest, letiskových a iných dopravných plôch